torsdag 28. april 2016Program på Aluminiummuseet 9 – 19. juni.

  • Torsdag 9. juni kl. 18: «A/S Sveiseverket – døgnfluevirksomhet eller kompetansebedrift?» Utstillingsåpning og markering av A/S Sveiseverkets etablering i Holmestrand 1916. Lysbildekåseri v/ Fred Olav Guldager – Botne historielag. «Siste utvei» bidrar med sanghyllest til Holmestrand by.
  • Tirsdag 14. juni kl. 19: «Kunstnerlivet i Holmestrand rundt forrige århundreskifte».     Foredrag v/Vidar Ullenrød. 
  • Onsdag 15. juni kl. 13: Foredrag om dagens produksjon med påfølgende omvisning på Hydro Holmestrand v/ fabrikksjef Morten Halleraker.
  • Torsdag 16. juni kl. 19: «Munchs bilder av det nye Norge»» foredrag om Munch og modernismen v/ Solfrid Sakkariassen, Munchs hus.
  • Lørdag 18. juni kl.10-12: Metallverksted for store og må i forkant av sjørøvertoget.
Aluminiummuseet har  åpent alle dager under kulturfestivalen fra og med torsdag 9. juni til og med søndag 19.juni, bortsett fra mandag 13. juni. Åpningstidene er fra 12-16. Utvidete åpningstider i forbindelse med arrangement.